Általános Üzleti Feltételek

Általános tudnivalók

 • A forgalmazott tartós fogyasztási termékekre 6 hónap szavatosságot vállalunk.

Általános szállítási és fizetési feltételek

 • Az áru a számla teljes kiegyenlítéséig a Rist Kereskedelmi Kft. tulajdonát képezi.
 • A feltüntetett árak az ÁFÁ-t és egyéb költségeket nem tartalmaznak.
 • Átutalás esetén fizetés a számlán feltüntetett határidőn belül. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori banki alapkamat kétszeresét, mint késedelmi kamatot számítunk fel.
 • Minden figyelmeztetési és inkasszóköltséget meg kell téríteni.
 • Megállapodás szerinti utánvétes szállítás a vevő költségére és kockázatára történik. A szállítási költség leszámlázása önköltséges áron történik.
 • Indokolt reklamációt az áru átvételétől számított 8 napon belül kizárólag a számla alapján fogadunk el.
 • A magyar jogszabályok érvényesek.
 • Teljesítés helye: Budapest
 • A bírói illetékesség helye az érdemben illetékes Budapesti Bíróság.
 • A dekorfestéssel, illetve matricával rendelt porcelánok szállításánál + 10%-os mennyiségi eltérés jogát fenntartjuk
 • A szállítási feltételek módosításának és a gyártó által végzett típusmódosításból eredő változtatás jogát fenntartjuk.
 • Ajánlatunk érvényessége: 30 nap.
 • Az árfolyamváltozásból eredő árváltozás jogát fenntartjuk.
 • Külön megállapodások csak írásos formában történhetnek.
 • A vevő köteles az árut átvételkor mennyiségében és minőségében ellenőrizni.

Az áru átvétele

 • Csak külsőleg sértetlen csomagot vegyen át, mindig ellenőrizze annak tartalmát.
 • Minden sérült, illetve hibás árut a kézbesítés után 1 napon belül jelezze be írásban vagy szóban.
 • A sérült küldeményt - az árut és a csomagolást is - meg kell őrizni és szükség esetén rendelkezésünkre kell bocsátani.

Sokszorosítási feltételek

 • Minden kép és szöveg a Theodor R. Rist GmbH tulajdonát képezi.
 • Bármilyen felhasználás kizárólag a Theodor R. Rist GmbH írásbeli engedélyével történhet.
A tartalmi és technikai változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.